Systemy jakości żywności, HACCP, IFS, BRC, ISO, GMP GHP, Koszalin

Oferta

Rozwiązania są proste, zrozumiałe i przejrzyste.

Nasze wsparcie zapewnia Państwu spokój i bezpieczeństwo działania.

Firma Universal Service- Grupa Strycharz specjalizująca się w tworzeniu, wdrażaniu, obsłudze systemów zapewnienia jakości oferuje swoje usługi w zakresie :

Pełnych wdrożeń

GHP/GMP

HACCP

ISO 9001

ISO 14001

ISO 22000

BRC

BRC IoP

IFS

IFS Logistic

GLOBALGAP

PN-N-/ OHSAS 18001

EN 15593

oraz

 • konsultacji w zakresie systemów zapewnienia jakości
 • projektowania i doboru odpowiednich systemów zapewnienia jakości poszczególnych przedsiębiorstw
 • projektowania rozwiązań technicznych
 • opracowań w zakresie systemów zapewnienia jakości
 • analizy wdrożonych systemów, auditów
 • pełny zakres szkoleń w zakresie systemów zapewnienia jakości oraz przepisów prawa
 • obsługi systemów zapewnienia jakości
 • stałego nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów zapewnienia jakości powierzonych przedsiębiorstw w odniesieniu do przepisów prawa oraz norm w tym zakresie
 • reprezentowania – odbiór wizyt nadzorujących inspekcji państwowych oraz auditów zewnętrznych
 • obsługi sytuacji nadzwyczajnych/kryzysowych
 • przygotowywania przedsiębiorstw do certyfikacji oraz przeprowadzenia przez cały proces
 • realizowania usługi "zewnętrzny dział jakości" pełny zakres/pełna odpowiedzialność
Skontaktuj się

działamy skutecznie i szybko tel. 608 256 761.